Thứ Ba, 29 tháng 9, 2009

Hà nội nở rộ dịch vụ luyện thi tiến sĩ


Phải công nhân dân Hà nội dạo này chớp thời cơ nhanh thật. Mới thoáng thấy cái đề án đến năm 2010 cán bộ thành phố phải đạt cử nhân , 50% là tiến sĩ là các lò "luyện thi" tiến sĩ mọc ra như nấm ngay. Đúng là đất thần kinh văn vật, nhu cầu cao thế mà đáp ứng nhẹ như không. Cứ xem những quảng cáo trên cây cột điện thì xem ra dịch vụ luyện thi  tiến sĩ bây giờ còn phong phú hơn ... hút hầm cầu và khoan cắt bê tông, mà giá cả lấy cái bằng tiến sĩ chắc cũng chỉ bằng ...hút một cái hầm cầu thôi, sợ còn rẻ hơn. Thì cung vượt cầu mà. 


Photobucket

Không có nhận xét nào: