Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2009

Các nhà "dân chủ" thú tội

Các “nhà dân chủ” thú tội Lời nhận tội của Nguyễn tiến Trung
Trần huỳnh duy Thức thú tộiTrần anh Kim và Lê công Địnhthú tộiLê công Định nhận tội ( cũ)


Không có nhận xét nào: