Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2009

CUỘC BIỂU TÌNH CÓ MỘT KHÔNG HAI 

 
Cuộc biểu tình này không đòi Dân chủ, Tự do. Dân sinh, Đa đảng gì. Chị em chỉ đòi quyền được cởi trần như đấng mày râu. Rất bất bình đẳng vì sao đàn ông làm gì cũng được mà phụ nữ chúng tôi chịu thiệt thòi. Không chỉ riêng tôi và chắc các bạn cũng ủng hộ chị em nước nhà biểu tình đòi quyền cởi trần. Ủng hộ chị em 100%. Hỡi chị em hãy xuống đường...
 
 
 
 
 
 
 
Phóng viên: Xin cô cho biết mục tiêu của cuộc biểu tình?
Biểu tình viên: Chúng tôi đòi bình đẳng giới. Bây giờ chúng tôi đòi cởi trần và thừa thắng xốc tới như khẩu hiệu của Việt Nam, chúng tôi sẽ cởi nốt phần còn lại...
PV: Các cô làm vậy cánh đàn ông sẽ rất khoái ?
BTV: Chúng tôi không quan tâm chuyện đó. Chính bọn họ đã độc tài, độc quyền nắn bóp, đè nén chúng tôi... 

 


 
 


7 Comments
blackyblog wrote on Sep 6
quân đội công an đâu hết cả rồi , nhanh nhanh ra đàn áp
nguhanhsonn wrote on Sep 6
Không dám đâu! kiểu ni chắc mấy ông xỉu hết! Ai lo việc "nước" đây?
hechiceradelared wrote on Sep 6

ly7777 wrote on Sep 6
ak ak, nếu "bự" cỡ mấy chị đó chắc cũng dám biểu tình, hihi. Thui cởi nhiêu đây mấy tay đàn ông cũng ngất rùi nà. ;-P

commentbaby.com
truonghoanluyen72 wrote on Sep 6
hết cả ngon cơm :D
conket wrote on Sep 8
Hỡi chị em hãy xuống đường...
hangnga75 wrote on Sep 8
ANH H ĐANG TƯỞNG TUỌNG uh hihiii...có ngày đó kô ta ? ...

Không có nhận xét nào: