Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2009

Xin đợi


Thu trôi,
hạ rớt,
đông tàn
Mùa sau xin đợi xuân nàng với tôi
Hương tàn
sắc nhạt,
tình phai
Ngàn sau xin đợi,
Gió,
Mây
Cùng về
Chuông trầm,
mõ đục,
kinh không
Tử sinh xin đợi muôn trùng chiêm bao
Tóc xanh xin đợi mái đầu
Tương tư xin đợi
Kinh cầu vọng âm
Phôi pha chợt gọi vĩnh hằng
Xin em cất tiếng
Một lần gọi tôiKhông có nhận xét nào: