Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2009

Đêm dậy chợt nghe đàn


Đàn ai tiếng lạnh lùng rơi
Rơi sương xuống cỏ rơi đời xuống vai
Rơi em xuống cuộc tình dài
Rơi tôi vào cõi gió bay diên cuồng
Đàn ai tiếng tịch liêu buông
Buông âm xuống nhịp buông buồn xuống tim
Buông tôi xuống đáy im lìm
Đoá hoa đêm nở bên thềm phù hoaPhotobucket
Đàn ai tiếng não nùng sa
Sa em vào cõi phong ba dậy rồi
Rồi sa tôi, lại sa tôi
Sa tôi xuống cuối vòm trời lao đao
Đàn ai tiếng nhọn như dao
Đâm qua tôi ở nơi nào không hay
Đâm em qua cuộc tình này
Đâm con tim nhỏ loay hoay nụ cười
Đàn ai hay tiếng đàn tôi
Mà vang đến tận cõi người vô tri
Mà kêu tiếng mộng thầm thì
Nữa chừng đêm dậy ầm ì nghe rơi
Đàn ai mà tiếng ngậm ngùi
Nghe như xé rách đất trời hoang vu
Đàn ai vang cả thiên thu
Nghìn sau thưc dậy, nghìn xưa dội vềPhotobucket
Đàn ai rụng nhẹ cơn mê
Rụng sầu tôi giữa trời khuya bàng hoàng
Đàn ai như thở như than
Nữa chừng đêm dậy tan hoang nỗi sầu
Đàn ai như giọng kinh cầu
Ru tôi vào cõi nhiệm mầu vô ngôn
Đàn ai như nhớ như thương
Tình xưa quạnh quẻ nữa chừng còn đây
Đàn ai rung bóng đêm dài
Giấc mơ còn với cơn say mịt mùng
Đàn ai lạnh cả hư không
Ồ tôi…
…và cõi phong tràn một mai


Không có nhận xét nào: