Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2009

Thư giãn nhân ngày của mẹ

 Mẹ Và Vợ : GIỐNG VÀ KHÁC NHAU 

- Mẹ nuôi ta lúc ta còn bé, ta ốm, mẹ mua phở
 bắt ta ăn; vợ nuôi ta lúc ta đã lớn, ta khoẻ,
 vợ đe ta "đừng có mà chán cơm, thèm phở!". 
 
- Khi ta bé, ăn thêm bát cơm thì mẹ
 mừng cho ta chóng lớn; khi ta có vợ rồi, uống
 thêm cốc rượu thì vợ lo ta chóng... xỉn!

- Mẹ cho ta tiền đi cắt tóc, dặn cắt ngắn cho mát;
 vợ không cho ta tiền đi cắt tóc, ta đi cắt tóc
 thì nẹt ta đừng có vào "gội đầu thanh nữ" mà... lôi thôi.
 
- Mẹ bắt ta học thêm để có thêm kiến thức là thứ vô hình cho vào đầu ta; vợ bắt ta làm thêm để có thêm thu nhập là thứ hữu hình cho vào... túi vợ.

- Chưa lấy vợ, đi làm về đưa tất cả lương cho mẹ,
 mẹ còn bớt lại cho để ta tiêu vặt; lấy vợ rồi, lĩnh lương về vợ lấy tất cả, chẳng bớt lại cho ta đồng nào!

- Ta thương mẹ, tranh rửa bát, mẹ không cho, bảo ta tập trung thì giờ vào học tập; ta dựa vợ, lỉnh không rửa bát,vợ không cho, bảo không rửa thì bữa sau... ăn bốc !

- Khi ta chưa có vợ, mẹ thấy cô nào xinh
 xắn đến nhà đều nhắm xem có thể chọn làm
 dâu được không; khi ta có vợ rồi, vợ thấy cô
 nào xinh xinh đến nhà đều nghi là "đối thủ".
 
- Mẹ sợ mất sớm, sợ ta côi cút; vợ
 sợ sống lâu, già xấu đi, ta lại muốn... dì hai !

 - Ta lớn rồi mà mẹ vẫn coi ta như còn bé; ta
 già rồi mà vợ vẫn bắt ta như lúc trẻ trai.

- Mẹ chết trước ta, ta thương nhớ, sau có nguôi
 ngoai nhưng không tìm mẹ khác; ta chết trước
 vợ, vợ thương nhớ, sau nguôi ngoai có thể tìm
 chồng khác.

Không có nhận xét nào: