Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2009

Tre 3 tuoi phai biet kinh yeu Bac Ho

  Lại thêm một “bộ chuẩn” mới cho trẻ. Đó là dự thảo “chương trình giáo dục mầm non” được bộ Giáo dục- Đào tạo đưa ra trưng cầu ý kiến ngày hôm qua, 11- 2.

  Trong đó có một nội dung mà tôi cho là rất… kỳ cục: Yêu cầu trẻ 3 tuổi phải biết kính yêu Bác Hồ. Mục này được nêu trong phần yêu cầu nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật và hiện tượng xung quanh . 

  Theo đó, chương trình mầm non sẽ giúp trẻ 3 - 4 tuổi nhận ra hình ảnh Bác Hồ qua tranh ảnh, băng hình, thích nghe kể chuyện, nghe hát, đọc thơ, xem tranh ảnh về Hồ Chủ tịch. Trẻ 4 - 5 tuổi nhận ra hình ảnh Bác Hồ, lăng Bác Hồ, thích và thuộc một số bài hát, thơ về Bác Hồ. Trẻ 5 - 6 tuổi nhận ra hình ảnh Bác Hồ, chỗ ở, nơi làm việc của Bác Hồ, biết một số bài hát, bài thơ, câu chuyện về Bác Hồ.

  Tôi tin rằng nếu Bác Hồ sống lại và nghe được chuyện này, Bác sẽ mắng rằng: đồ phản giáo dục!

  Ngay cả trong "5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng", Bác cũng đâu có dám dạy các cháu phải biết... kính yêu mình!

Không có nhận xét nào: