Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2009

Đến là lộn mữa với cái thằng Kim chính Nhật

Quí bạn đã có bao giờ thấy mặt cái thằng họ Kim, con của thằng Kim nhật Thành, chưa ? Trông đúng như con bò đội nón. Mẹ kiếp ! Dân tình thì đói như con chó, phải ăn tiền cứu tế của thiên hạ, mà lâu lâu lại giở cái thói lưu manh, hăm he hết Hàn quốc rồi đến Mỹ. Còn giở giói chơi hỏa tiễn nữa cơ đấy. Mà nhân dân thì cứ vạn vạn tuế 
Thế mới thấy trong hệ thống xhcn, con người bị làm cho tê liệt đến mức nào. Chỉ một thằng cực ngu mà hết cha đến con liên tục trị vì. 
Mà nói chi xa, ở ta cũng có hơn gì nhỉ ?

Không có nhận xét nào: