Thứ Năm, 19 tháng 2, 2009

Đố biết thằng này nói gì ?

Có một lệ thế này : Không được nói xấu , xúc phạm lãnh tụ. Còn lãnh đạo thì thoải mái, trừ cấp trung ương. Còn các bộ ( lại trừ bộ công an vì bộ này có quyền bắt người) thì thả ga.

Cho nên người nào giúp dân thì gọi bằng ông, thằng nào hại dân hoặc làm quan mà không giúp gì cho dân thì cũng thế. Bọn này gọi bằng '' thằng'' luôn cho vuong. Chả ai bảo mình vô học khi gọi bọn sâu mọt này là thằng. 

Trước giá dầu thế giới giảm,. thằng Vũ Văn Ninh này lại phát biểu trả lời báo Viet Nam Net. 
Trong này có đoạn mà cỡ bộ trưởng Việt Nam diễn giải lòng vòng, không hiểu thế nào mà lần. Rất tối nghĩa. Loại này là bộ trưởng thì Việt Nam hết người

"Ví như khi giá lên thì cho doanh nghiệp trích lại một khoản để đề phòng rủi ro về giá. Khi giá xuống, được phép trích một khoản rủi ro thì khi giá lên không được điều chỉnh giá ngay và lấy khoản trích để bù vào, như thế doanh nghiệp chủ động hơn". 

Hiểu chết liền !

Ai cũng biết là giá xăng hiện giờ cao một cách phi lý. Mọi người chửi bọn doanh nghiệp xăng dầu , thế cũng oan. Vì bọn nó có mà đợi đấy mà ăn một mình. Dạo này NN bù tiền cho ngân hàng làm ăn thua lỗ, bù cho tham nhũng, thất thoát nên mới tận thu của dân khốc liệt quá. Còn loại vẹt Vũ Văn Ninh này nói quấy quá cho có lý do thôi. Nhưng nói bừa chả ra đâu vào đâu thế này coi thương dân trí người Việt Nam quá

Không có nhận xét nào: