Thứ Ba, 17 tháng 2, 2009

Ải Nam Quan của Trung Quốc ?

Tất cả những bản đồ VN vẽ trước năm 1975, đều có vẽ Ải Nam Quan, còn có tên gọi khác là Trấn Nam Quan, hay Mục Nam Quan, và nay là Hữu Nghị Quan. Các sách sử VN thời xưa cũng nhắc đến Ải Nam Quan.


Cuối năm 2008 đầu năm 2009, VN ký với TQ, do đó Ải Nam Quan của Trung Quốc. Khẳng định của ông Vũ Dũng, Thứ trưởng Ngoại Giao VN trên báo điện tử VietnamNet ngày 2 tháng 1 năm 2009: Ải Nam Quan của Trung Quốc.


Mình dốt sử, nên nghĩ là Ải Nam Quan của Việt Nam !

Không có nhận xét nào: