Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2009

Lời mẹ

Mẹ tôi nói:  
Bố các con liệt sĩ Điện Biên  
Anh các con liệt sĩ Khe Sanh Đường Chín  
Em các con liệt sĩ Đồng Đăng xứ Lạng  
Đều vì nước quên sinh  
Đều vì con Hồng cháu Lạc  
Sao các con lòng đen dạ bạc ?  
Đứa chết ở Đồng Đăng chẳng nhắc đến bao giờ ?  
Ba mươi năm rồi đó  
Hay em nó chết chui ?  
Hay em nó hy sinh không chính đáng ?  
Lũ chúng mày mở mày mở mặt  
Sống dư thừa nhờ cái chết bao người 

Cả cái chết cũng bất công đến thế  

Lòng mẹ đau biết nhắm mắt sao đây !


Trần Nhương

Không có nhận xét nào: