Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2009

*To và Nhỏ ...

Việt Nam ! Một đất nước nhỏ, nhưng có những xếp hạng rất to. 
Trong đất nước rất nhỏ đó có một cái thủ đô rất to. 

Trong cái thủ đô rất to này có những con đường rất nhỏ. 

Bên những con đường rất nhỏ lại có những ngôi biệt thự rất to. 

Trong những ngôi biệt thự rất to có những cô vợ nhỏ. 

Những cô vợ nhỏ dành cho các ông quan to. 

Những ông quan to đeo những cái cặp rất nhỏ. 

Trong những cái cặp rất nhỏ thường có những dự án rất to. 

Những dự án rất to nhưng hiệu quả lại rất nhỏ. 

Hiệu quả rất nhỏ, nhưng thất thoát thì rất to. 
... 
Và, những chuyện tưởng là rất nhỏ đang trở thành những ung nhọt quá to 
cho đất nước Việt Nam rất nhỏ này!

Không có nhận xét nào: