Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2009

Vọng tưởng


Em ngồi bới tóc làm dây
Thả diều tình ái giữa ngày còn xanh
Ta giăng sợi khói mong manh 
Treo chùm hạnh phúc lên cành tang thương
Đi về giữa chốn vô thường
Tìm em những nẻo mù sương xa vời
Em ơi, ta thả đao rồi
Cho ta theo với, luân hồi có nhau

1 nhận xét:

Minh Triet nói...

Ngọn cỏ lau lay lắt lắt lay
Con chuồn cánh mỏng chông chênh bềnh bồng...
Em làm ngọn gió heo may
Rong chơi thả lọn tóc mai giữa trần...