Thứ Tư, 25 tháng 3, 2009

Tôi làm thơ nè pà coong

Trên trời có bao nhiêu vì sao
Là trần gian này có bấy nhiêu thi sĩ
Có người như Bùi tiên sinh
Thơ cứ trào ra đầu ngọn bút
Chảy miên man…
Có kẻ gọt tới gọt lui
Đẽo đi đẽo lại
Trăn qua trở lại như đau đẻ
Có người thấy gì nói nấy
Có kẻ hô hào kêu gọi
Gọi là thơ cũng được mà vè cũng xong
Có kẻ treo ngược với cành cây
Nhìn nhân sinh với cái nhìn ngược ngạo
Người viết ngắn
Kẻ viết dài
Người hứng lên là viết
Người chỉ viết khi tiền đã nằm yên trong tài khoản
Có kẻ nhờ thơ mà lưu danh muôn thuở
Lại có người vì thơ mà khốn nạn, long đong
Người viết thẳng, kẻ viết cong
Người viết trên giấy kẻ dòng
Kẻ phóng bút lên trời mà viết
……………………..
Kể sao cho xiết
Còn tôi,
Làm thơ khi … không biết làm gì
Có lẽ vì thế mà…
THƠ TÔI DỞ

Không có nhận xét nào: