Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2009

QUĂNG


Ta quăng thơ giữa trang đời 
Ta quăng ta giữa tuyệt vời bao dung 
Ta quăng ngày tháng long đong 
Vào vùng huyễn mộng vào trong vô thường 
Ta quăng em giữa đoạn trường 
Ta quăng con giữa muôn trùng âu lo 
Ta quăng tim xuống bùn nhơ 
Ta quăng chử nghĩa giữa giờ suy tư 
Ta quăng tình cũ vào thư 
Ta quăng thần thánh vào hư không rồi 
Ta quăng ai giữa mệnh đời 
Ta quăng tiếc nuối vào lời ăn năn 
Ta quăng mệnh bạc vào tim 
Ta quăng ta nữa vào điên đảo buồn 
Ta quăng trần thế đi luôn 
Còn ta một nữa, ta buồn….lệ tu ôn  
Ta quăng giọt lệ vào hồn 
Nghe vô thường mộng khóc trong vô thường

Không có nhận xét nào: