Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2009

VỀ TỰ DO BÁO CHÍ*PHAN ĐĂNG LƯU
  Tự do báo chí không bao giờ có hại cho nhà cầm quyền, vì nhiều lẽ:

  1. Khi các báo được tự do xuất bản thì chỉ những tờ báo có dân chúng ủng hộ mới có thể sống, còn không thì chết hoặc sống ngắc ngoải, chẳng có ảnh hưởng gì đáng sợ.

  2. Một tờ báo đã sống, đương nhiên nó đại diện cho một tầng lớp dân chúng, nó diễn đạt tất cả hoài vọng và chí hướng của đám dân ấy. Nhà cầm quyền muốn cai trị được hoàn thiện, không thể bỏ qua những hoài vọng hoặc chí hướng của đám dân này. Tất nhiên cũng cần đọc hết tờ báo ấy.

  3. Một tờ báo nói vượt qua trình độ dân chúng, kêu gào dân chúng làm những việc tày trời không bao giờ dẫn đạo được dân chúng, sẽ bị dân chúng gạt qua bên mặt trận nghịch thù.

  4. Một tờ báo sống một cách mạnh mẽ, có ảnh hưởng trong dân chúng, đưa ra những vấn đề trái ngược với quyền lợi của nhà cầm quyền, cũng chẳng có hại cho cuộc trị an. Nó chỉ là một tiếng còi báo trước cho chánh phủ hãy thay đổi chính sách cai trị đi để chuộc lòng dân.

  Căn cứ vào những lẽ đó, chúng tôi quả quyết rằng tự do báo chí không bao giờ có hại cho nhà cầm quyền. Có hại chăng là một chánh sách cai trị hẹp hòi, đi ngược với sự tiến hóa của dân chúng mà thôi.

* Phan đăng Lưu là uỷ viên ban thường vụ ban chấp hành trung ương đảng cộng sản đông dương năm 1938, cũng là năm ông cho đăng bài này trên báo Dân tiến
menam0 wrote on Jun 23
Hên cho ổng là ổng viết năm 1938 á, thử viết năm 2008 coi có bị đình bản hông?
ly7777 wrote on Jun 23
Anh ui, ở VN ko có tự do bc, vì bc là tiếng nói của Đảng chứ hổng phải của dân. Báo chí chỉ có tự đưa những vụ xì căng đan của hoa hậu, diễn viên, người mẫu mà thôi.
Bác Phan Đăng Lưu mà còn sống chắc dấu mịa cái bài này lun rồi.
Em xin lỗi em hơi nóng chút. :)
hoangguitar wrote on Jun 23
@ly7777: Anh có biết gì đâu. Em dân báo chí chắc em rành hơn anh dzụ này rồi.

Không có nhận xét nào: