Thứ Hai, 5 tháng 10, 2009

Điềm gì thế

Chả hiểu cái điềm gì mà lễ thượng kỳ mừng quốc khách trung quốc tại bãi cỏ trước Tòa Bạch Ốc lại trục trặc thê. Trong khi cờ Mỹ kéo lên phát một thì cờ trung quốc rớt lên rớt xuống đến 3 lần. Mấy thằng kéo cờ liệu mà xin tị nạn đi chớ về nhà là chết, thế nào cũng bị khép tội "cấu kết với các thế lực thù địch chống phá lại nhà nước"
nguyenyenson wrote on Oct 5
Không phải "rớt lên rớt xuống" đâu anh Hoàng, tại mấy thằng cột lá cờ vô dây cờ bị lộn ngược, ngôi sao thay vì nằm trên lại nằm dưới. Do đó, hai thằng kéo cờ xuống để...cột lại, chắc lính quính nên cột lại rồi khi kéo lên cũng...lộn hehe. Đúng là lộn...cả làng.
phanbatho wrote on Oct 5
ặc ặc!
tranminhdang wrote on Oct 5
Tại cờ "made in china"- hàng "chất lượng cao " nên dị đó anh:-)
afterinfo wrote on Oct 5
các usa nhận tất cả chúng ta - không bao giờ tin tưởng vào govenment usa - nó đơn giản như rằng ..

nhà trắng - cần được tái đặt tên Blood nhà

tất cả tốt nhất - B u g s

1 nhận xét:

BS Hồ Hải nói...

Cái này là do dàn dựng của bọn phản động á.