Thứ Ba, 26 tháng 4, 2011

Sáng tạo độc đáo trong chống tham nhũng

Bộ lịch mang tên “Sex chống tham nhũng/Tình yêu đập tan cái xấu”.
Bộ lịch mang tên “Sex chống tham nhũng/Tình yêu đập tan cái xấu”.
Những cô gái tham gia chụp ảnh cho bộ lịch chủ yếu là sinh viên các trường đại học ở Moscow. (Ảnh: Tờ lịch tháng Tư với khẩu hiệu “Không đưa và không nhận hối lộ”)
Những cô gái tham gia chụp ảnh cho bộ lịch chủ yếu là sinh viên các trường đại học ở Moscow. (Ảnh: Tờ lịch tháng Tư với khẩu hiệu “Không đưa và không nhận hối lộ”)
Tờ lịch tháng Tư: Tôi sẽ không lấy một kẻ tham nhũng
Tháng Tư: Tôi sẽ không lấy một kẻ tham nhũng
Tờ lịch tháng Sáu: Tôi sẽ không để nguyên tắc bị “cưa đôi”
Tháng Sáu: Tôi sẽ không để nguyên tắc bị “cưa đôi”
Tháng Bảy: Tôi sẽ đấm vào mõm tên tham nhũng
Tháng Bảy: Tôi sẽ đấm vào mõm tên tham nhũng
Tờ lịch tháng Tám
Tháng Tám: Tôi sẽ xay bọn chúng ra cám
Tháng Chín: Tôi sẽ dạy cho bạn biến làm thế nào để sống không có tham nhũng
Tháng Chín: Tôi sẽ dạy cho bạn biết làm thế nào để sống không có tham nhũng
Tháng Mười
Tháng Mười: Tôi sé...thiến bọn chúng
Tháng Mười Một: Phong bì chỉ để gửi thư
Tháng Mười Một: Phong bì chỉ để gửi thư
Tháng Mười Hai: Tôi sẽ chữa cho bạn khỏi “bệnh” tham nhũng
Tháng Mười Hai: Tôi sẽ chữa cho bạn khỏi “bệnh” tham nhũng
Tháng Một: Tôi sẽ giáo dục lại những kẻ tham nhũng
Tháng Một: Tôi sẽ giáo dục lại những kẻ tham nhũng
Tháng Hai: Tôi sẽ “báo động” tham nhũng
Tháng Hai: Tôi sẽ “báo động” tham nhũng
Tháng Ba: Mùa săn đã đến
Tháng Ba: Mùa săn chuột tham nhũng đã đến

Không có nhận xét nào: