Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2011

Bài ca xăng tăng giá
Xăng !Sao vừa tăng giá mấy hôm lại tăng, đang thời lạm phát khắp nơi đều tăng, phen này chết đói dân nghe cà răng..., Sao lại chơi ác với dân vậy sao? Xăng ! Bây giờ ta biết kiếm ăn làm sao? Xăng giờ tăng giá mỗi hôm một cao...bao tiền trong ví mỗi hôm một hao..
xăng lại chơi ác với dân vậy sao??? Giờ xe máy cất trong nhà mình đếch thèm đi...đi bằng xe buýt...chi tiền cũng ít..đứng hoài hoài đau đít. Giờ cưa gái đến chơi nhà mình cứ tặng xăng lấy lòng ba má không cần hoa lá...Xăng ! hay là ta sẽ đi xe đạp luôn, không chừng cơ bắp mấy hôm lại tăng... Nghe đồn sang tháng giá xăng còn tăng... nhưng mà tăng nữa cũng mặc mẹ xăng...

Không có nhận xét nào: