Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2011

Xăng tăng&cởi truồng vì môi trường
Ngày hôm ấy tôi đã thấy bao người ngã lăn chỉ nói 2 từ Xăng Tăng.
Nhiều người sống qua cuộc chiến không hề đứng tim thế nhưng mà chỉ với 2 từ xăng tăng đã ngất lịm.
Ngày xưa ấy từng đòan xe máy nhởn nhơ đi dạo. Một +phát đầy bình rồi vòng vèo vô tư. Ngày xưa ấy họ đang sống cuộc sống yên bình, vui cười vì giá xăng còn chưa tăng. Nhưng hôm nay chỉ đại gia mới dám to mồm “đầy bình anh ơi”.
Ô, trong nữa năm xăng đã tăng tận những hai lần, trong khi lương thì vẫn thế. Xăng, xăng mà tăng thì trăm thứ tăng cùng. Cave cũng đòi tăng giá.
Tôi nghe xăng tăng tronglòng run run, hơi buồn hơn lo. Tôi nghe xăng tăng chợt thấy nao lòng, vôi vàng cất xe, thôi không đi.
Xăng tăng , ối zời ơ! Xăng tăng. Chết tôi rồi ( 2 lần)

Ở nơi ấy. không dùng giấy, chỉ dùng lá cây, có 2 người, chỉ có 2 người đang đi…ị
Ở nơi ấy không dùng giấy để giữ môi trường, chẳng thích cơi truồng, chẳng cởi trần phô trương.
Ở nơi ấy họ vẫn sống cuộc sống tinh thần. Ai nghèo cũng có cái quần để che thân.
Khi lên nương dù gánh phân họ vẫn mặc quần. dù bảo vệ môi trường.
Ôi,Gia li, như rừng cây ngọn núi hay tiếng đàn Chapi í I ì I í…
Ai yêu tự do yêu rừng xanh thì lên núi cởi truồng khoe mông.
Tôi yêu quê hương không cần phô trương. Không khoe ngực, không khoe mông
Tôi ra thiên nhiên chợt thấy nao lòng vì một cái mông…đang lông nhông.
Thien nhiên…không cần NUDE. Ở Chapi không cởi truồng
Vì môi trường không cần Nude, Ở Chapi, không trần truồng

Không có nhận xét nào: