Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2011

Vô đối


Cả lớp đang ngồi học thì tuyết bỗng dưng rơi, thầy xuất khẩu thành thơ :

"Tuyết đang rơi, mà không mưa,

tuyết rơi rồi cũng tan thành nước,

rắc rối !

sao không làm mưa ngay từ đầu",

Rồi thầy bảo em nào đối đượccâu này thầy cho 10đ. Một em đứng lên dõng dạc

"thầy ăn cơm, không ăn phân,

cơm ăn xong rồi cũng thành phân,

lôi thôi !

sao không ăn phân ngay từ đầu"

Không có nhận xét nào: