Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2011

Ca dao thời hậu Bin Laden


Ông Ô ba má thắng rồi

Ông Ô xa má tiêu đời ra ma

Trăm năm trong cõi người ta

Có ba có má lúc nào cũng hơn

Xa má là phải chịu đòn

Khuyên ai nhớ đạo làm con phải tròn

Không có nhận xét nào: