Thứ Năm, 12 tháng 8, 2010

Bỗng dưng muốn khóc

Mấy hôm nay tôi c lơ lơ lửng lng, nhm mt li là lại thấy hin ra n cười ca ông Khe. Ông cười vì ông khe, my năm ngi tù ch xét x không làm nhng cái nng trên mt ông ta mt đi. Đúng thế. Trước ông cũng có nhiu v quan chc ra tòa, nhưng chưa ai có nụ cười tươi như ông. Có lẻ Guinness Vit nam nên bu chn ông là “b cáo có n cười tươi nhất” chăng?

Photobucket

Tôi lại ln thn nghĩ :”Ti sao ông y cười nh?”. Phàm mt b cáo ra tòa tc là đã phm mt ti gì đó, và người ta s ngượng ngùng, xu h, chưa kể còn lo s, run rẩy khi nghĩ đến mc án mình s phi chu. Nhưng không, ông Khỏe hòan tòan t tin, đĩnh đc. Có l li cho ông thêm mt danh hiu Guinness khác: “b cáo có phong thái ung dung nht trước vành móng nga”. Trông c như ông đang ban huấn th ch không phải đang bị xét x

Photobucket


Cứ theo l thường, mt b cáo ung dung tươi tắn như vậy thì

- hoặc là anh/ch ta tin mình vô ti nên chng vic gì phi lo lng

- hoặc anh/ch ta coi khinh nhng người xét x mình, anh ta nghĩ “ti mày có ra cái đếch gì mà đòi x tao”

- hoặc anh/ch ta tin rng ti mình thế nào cũng s được x nh vì đã có k chng lưng

- hoặc anh/ch ta vng tin rng nếu có mt mc án cao thì chng qua cũng là động tác gi thôi, nhng ngày tù ti sp ti cũng ch là mt chuyến picnic

Nghĩ đi nghĩ li tôi thy ông Khe này hi đ 4 yếu t đó. Thôi thì cũng được. Cái nước mình nó thế ri.

Trước mi v án, tôi thường nghĩ v thân nhân ca nhng b cáo hơn. Con cái của nhng anh Tô, Khe,Sĩ, Dũng…(ôi chao tòan tên đp) s như thế nào. Nhng áp lc xã hi, nhng chun mc đo đc có làm chúng thy khó sng hơn không, có làm chúng thấy ô nhc trước ti ca cha anh mình không, hay chúng s vn cười, n cười truyền li t mt người cha tham ô, trơ tráo?

Tôi cứ ngm đi ngm li n cười ông Khe, và tôi khóc, khóc cho tôi, cho dân tôi, trong đó có c con cái ca ông

Để đt được s trơ tráo đó chắc phi tu dưỡng rèn luyn nhiu ch không phi t dưng mà có được đâu. Ngưỡng m

Không có nhận xét nào: