Thứ Năm, 10 tháng 12, 2009

Họ là ai và họ đã dùng tiền nhà nước như thế nào ?

 
Kết quả kiểm toán vừa được công bố cho thấy SCIC ( Tổng Công ty Kinh doanh Vốn nhà nước) làm ăn thua lỗ, trong khi ban lãnh đạo lại lãnh lương cao ngất trời. Cụ thể như TGĐ Trần văn Tá lãnh 940 triệu / năm. Tại sao họ lại có thể được duyệt mức lương cao vượt khung như vậy ? Bộ Tài chánh làm gì mà không giám sát , phát hiện và xử lý ?

Những thắc mắc đó đã không còn nữa khi tôi thử tìm hiểu về thành phần ban lãnh đạo SCIC. Những đại gia đó đây :

 


Ông Vũ Văn Ninh
Bộ trưởng Bộ Tài chính
Chủ tịch HĐQT

Ông Trần Văn Tá
Phó Chủ tịch HĐQT
Tổng Giám đốc

Ông Đỗ Hữu Hào
Thứ trưởng Bộ Công thương
Ủy viên HĐQT

Ông Cao Viết Sinh
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư
Ủy viên HĐQT

Ông Trần Xuân Hà
Thứ trưởng Bộ Tài chính
Ủy viên HĐQT

Ông Hoàng Nguyên Học
Ủy viên HĐQT
Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Quốc Huy
Ủy viên HĐQT
Trưởng Ban Kiểm soát

Ông Lê Song Lai
Phó Tổng Giám đốc

Chắc không ai còn thắc mắc nữa chứ ? Chỉ còn biết ...thở dài, thật dài......