Thứ Hai, 4 tháng 10, 2010

Những số xe đẹp đi về đâu ?
Những số xe đẹp quá đẹp. Và đã đi xe số đẹp thì chả việc gì phải chấp hành luật giao thông. Vả lại "Cái luật là luật của ta, do xếp của ta làm ra" mà

Ba chìm bảy nổi

Đủ lọai số cặp

Em xinh, xe xịn, số đẹp

Đi xe số đẹp phải để đầu trần cho tóc gió tung bay mới đúng bài

Ôi! Số tiến lên. Thế này chả mấy chốc mà lên tướng

Thêm một ông "tướng" nữa

NLĐ

Không có nhận xét nào: