Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2011

Buồn cho chị em Nhật Bản

Hàng năm cứ vào tháng tư, lá ngòai đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc là dân Nhật lại tổ chức lễ hội tôn vinh "cái của nợ". Năm nay động đất chắc lễ hội bị ngưng, nhiều chị em chắc buồn lắm

haihoang60 wrote on Mar 23
Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Không có nhận xét nào: