Thứ Năm, 17 tháng 7, 2008

Nữa đời nhìn lại

Lâu quá quay cuồng với việc kiếm sống quên cả viết nhật ký, bây giờ gọi là blog đó.
Thôi thì bây giờ bắt đầu cũng chẳng muộn
Dù sao thì sống tới từng này tuổi cũng co nhiều điều để giải bày lẵm chứ
Hôm nay cứ tạm mở hàng như thế đã

Không có nhận xét nào: