Thứ Năm, 17 tháng 7, 2008

Khỉ thật

Đúng là khỉ thật. Khi tạo blog lại đặt tên là Hoàng râu. Cứ làm như chỉ có mình mình là có râu. Cứ thử sang Iraq mà xem. Râu cở mình thì cứ gọi là ....lông. Không biết có chỉnh sửa được không nhỉ

1 nhận xét:

trang thuy nói...

Đúng là râu của thầy trông kinh thật