Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2011

Hoan hô Phó thủ tướng

Hoan hô Phó thủ tướng!!!Jun 3, '11 11:47 PM
for everyone

Hoan hô Phó thủ tướng ta


Hòang Trung Quốc Hải đúng là chịu chơi


Biển đông dậy sóng tơi bời


Ngài liền đốc thúc khắp nơi Hà thành


Khẩn trương, cấp tốc, nhanh nhanh


Xây Cung Hữu nghị thắm tình Việt Trung


Núi liền núi, sông liền sông


Mặn mà mười sáu chữ vàng thiên thu


Vua Hùng ngồi khóc hu hu


Sinh chi ra một lũ ngu dậy trờiCung hữu nghị Việt - Trung


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Hi anh,,, em mượn bài ni về blog trưng nhá...

Nặc danh nói...

Hì,,,quên để địa chỉ nhà em :
http://vn.360plus.yahoo.com/hoanghatdo/article?new=1&mid=285

Phong Tran nói...

Tết buồn nhớ lai mấy vần thơ không trọn vẹn của ai đó của những ngày xa xứ.

..Rượu chua cay cho mắt môi nồng say
Tìm quên đi, nhưng thấy sao vẫn nhớ
Nhưng thấy sao vẫn thương.
Đời tha hương, ta ôm tình dệt thơ
Biết bao giờ ta trở lại quê hương,
Bên bạn bè thân thương,
Anh em gia đình vui sướng,
Tương lai trong bàn tay ta..


Nếu ai biết bài thơ này xin chép lại nguyên khổ.